Apel de proiecte

Granturi pentru capital de lucru

Granturile pentru capital de lucru alocate din fonduri externe nerambursabile se acordă pentru entitățile economice a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Beneficiarii eligibili pentru granturi IMM

Citește mai mult »Granturi pentru capital de lucru

Microgranturi pentru capital de lucru

Microgranturile pentru capital de lucru acordate de fonduri externe nerambursabile se acordă pentru entitățile economice a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Valoarea micrograntului

Citește mai mult »Microgranturi pentru capital de lucru

Casa Eficientă Energetic: 70.000 lei pentru eficientizarea energetică a locuințelor

Casa Eficientă Energetic – lansarea programului

A fost lansat programul de finanțare nerambursabilă Casa Eficientă Energetic, care are ca scop sporirea eficienței energetice a locuințelor din România. Finanțarea se adresează doar locuințelor existente, nu și celor în construcție.

Citește mai mult »Casa Eficientă Energetic: 70.000 lei pentru eficientizarea energetică a locuințelor

Prelungire sesiune de depunere a proiectelor pentru “Instalarea tinerilor fermieri” – Măsura 112

Perioada de primire a proiectelor aferente investițiilor cu finanțare nerambursabilă pentru “Instalarea tinerilor fermieri” (Măsura 112) din cadrul Programului National pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) se prelungește cu o lună de zile, respectiv până la data de 27 martie 2009.

Citește mai mult »Prelungire sesiune de depunere a proiectelor pentru “Instalarea tinerilor fermieri” – Măsura 112

Termen limită apel de proiecte e-creștere: 26 ianuarie

Este în curs de desfășurare apelul de proiecte pentru e-Creștere, un program de finanțare nerambursabilă destinat sectorului IMM-urilor din România. Programul are o valoare de 20.070.000 LEI (9.000.000 USD) și este o sub-componentă a proiectului „Economia Bazată pe Cunoaștere” – finanțat de către Banca Mondială și Guvernul României.

Despre programul e-Creștere!

Citește mai mult »Termen limită apel de proiecte e-creștere: 26 ianuarie

Termen limită depunerea proiectelor pentru “Dezvoltarea și consolidarea turismului intern”

Dezvoltarea turismului cu fonduri structurale

Termenul limită până la care se pot depune cereri de finanțare, în cadrul primului apel de proiecte corespunzător operațiunii “Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice” din cadrul domeniului major de intervenție 5.3 “Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, este 16 ianuarie, ora 12:00.

Citește mai mult »Termen limită depunerea proiectelor pentru “Dezvoltarea și consolidarea turismului intern”