Acțiunea 4.1.1 POC – condiții conform Ghidului Solicitantului aflat în consultare

Până pe 4 ianuarie 2022 se desfășoară consultarea publică pentru condițiile ce vor fi aplicabile apelului de proiecte pentru Acțiunea 4.1.1 a POC – Investiții în activități productive. Vă prezentăm câteva condiții importante:

Eligibilitatea solicitantului

Pentru ca să poată fi acceptată pentru finanțare nerambursabilă, o firmă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • este încadrată în categoria IMM
 • este înființată cel târziu pe 31.12.2018
 • a înregistrat profit din exploatare în anul 2019
 • a înregistrat cifră de afaceri în anul 2020
 • nu se află în dificultate

Eligibilitatea proiectului

Pentru ca să poată fi selectat pentru finanțare nerambursabilă, proiectul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Investiția privește una dintre clasele de coduri CAEN:
  • Clasa C – Industria Prelucrătoare, fără codurile 11 „fabricare băuturi”, 12 „fabricare tutun” și 254 „fabricarea armamentului și muniției”
  • Clasa F – Construcții
  • Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor
  • Clasa H – Transport și depozitare
  • Clasa I – Hoteluri și restaurante
  • Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice
  • Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport
  • Clasa P– Învățământ
  • Clasa Q – Sănătate și asistență socială
  • Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative
  • Clasa S – Alte activități de servicii
 • În ultimii 5 ani pentru beneficiarul nu a mai primit finanțare nerambursabilă pentru același activități
 • Valoarea finanțării solicitată este cel mult de 5 ori cifra de afaceri din anul 2019, dar nu mai puțin de 50.000 euro și nu mai mult de 1.000.000 euro.

Procente de finanțare nerambursabilă

Procentul de finanțare nerambursabilă depinde de dimensiunea firmei:

 • microîntreprinderi: 95%
 • întreprinderi mici: 90%
 • întreprinderi mijlocii: 85%

Procentul de finanțare nerambursabilă este același, indiferent de regiunea țării unde se implementează proiectul.

Cheltuieli eligibile

Se poate primi finanțare nerambursabilă pentru cheltuieli din următoarele categorii:

 1. Modernizarea spațiilor de producție sau prestare servicii, numai dacă sunt lucrări pentru care nu se solicită autorizație de construire
 2. Consultanța aferentă proiectului:
  1. Elaborarea dosarului de finanțare
  2. Managementul proiectului
  3. Derularea procedurilor de achiziție
 3. Utilaje, echipamente, dotări, active necorporale, mijloace de transport electrice sau hibride
 4. Publicitatea și informarea obligatorie – maxim 5000 lei.

Obligații ale beneficiarului

Beneficiarul va trebui să respecte următoarele obligații:

 • Implementarea proiectului trebuie finalizată până pe 31.12.2023
 • Investiția va trebui menținută în funcțiune pe o perioadă de minim 3 ani de la finalizarea implementării proiectului
 • Numărul mediu de angajați din anul al treilea după finalizarea implementării proiectului trebuie să fie cel puțin egal cu numărul mediu de angajați din anul 2019. Pentru firmele fără angajați în anul 2019, condiția este cel puțin 1 angajat în anul 3.

Grila de evaluare

Grila de evaluare prezintă anumite particularități de care solicitanții trebuie să fie conștienți:

 • Scăderea cifrei de afaceri în anul 2020 față de anul 2019:
  • ≥30%: 40 puncte
  • ≥25%: 35 puncte
  • ≥20%: 30 puncte
  • ≥15%: 25 puncte
  • ≥10%: 20 puncte
  • ≥ 5%: 15 puncte
  • < 5%: 0 puncte
 • Contribuția proiectului la obiectivele de mediu ale UE (% din total investiție):
  • ≥90%: 40 puncte
  • ≥80%: 35 puncte
  • ≥70%: 30 puncte
  • ≥60%: 25 puncte
  • ≥50%: 20 puncte
  • ≥40%: 15 puncte
  • ≥30%: 10 puncte
  • ≥20%: 5 puncte
  • < 20%: 0 puncte
 • Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate (cifra de afaceri împărțită la numărul mediu de angajați):
  • ≥15%: 10 puncte
  • ≥10%: 5 puncte
  • < 10%: 0 puncte

Nu am prezentat toate criteriile de punctaj, ci doar cele care vor face diferența între câștigarea sau nu a finanțării. Suplimentar, proiectele care obțin același punctaj vor fi departajate în funcție de (în ordine):

 • numărul locurilor de muncă nou create (calculate ca procent dintre valoarea din anul 2019 și valoarea din anul 3 de sustenabilitate)
 • data și ora depunerii proiectului

Concluzii

În opinia noastră, criteriile de punctaj sunt la fel de slab calibrate și adaptate scopului ca și anterior. Se observă că 80% din punctaj se poate obține din scăderea cifrei de afaceri și din structura (artificială) a investiției. Considerăm că aceste două valori nu sunt cele mai relevante pentru performanța viitoare a proiectului și a afacerii, ci vor genera investiții slab calibrate („verzi ca să fie”) ale firmelor cu performanță mai mică („scădere mare a cifrei de afaceri”).

În loc să servească nevoilor reale de dezvoltare ale companiilor, investițiile riscă să capete un caracter de artificialitate, din dorința de a se mula pe criterii slabe de punctaj. Este foarte posibil să asistăm la investiții făcute în domenii nespecifice activității firmei solicitante, necerute și nevalidate de piață, realizate doar pentru că „se dau bani”. Din experiența noastră, aceste proiecte eșuează în 99% din situații și constituie o greutate suplimentară pentru antreprenor, în loc să fie un ajutor. Iar toate acestea se traduc în risipa banilor dați de niște contribuabili, fie ei și din alte țări ale UE.

În cele din urmă, departajarea prin procent al locurilor de muncă nou create este o formă de măsurare irelevantă, întrucât relevant în cazul locurilor de muncă este numărul real și nu un raport între două situații. În continuare, din păcate, în rândul autorităților lipsesc specialiști care să fi lucrat în mediul privat și să fi înțeles fenomenele economice.

Dacă aveți un proiect pentru care doriți să obțineți finanțare nerambursabilă, vă rugăm transmiteți-ne datele:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.