Ghidul solicitantului

Periodic publicăm articole care au ca scop educarea și informarea solicitanților de finanțări nerambursabile. Ghidurile publicate până în prezent sunt:

Generalități

Cum se definește un proiect de succes finanțat prin fonduri europene – Patru pași care definesc un proiect de succes finanțat prin fonduri europene, prezentați în ordinea firească a abordării unui proiect cu finanțare nerambursabilă.

Regiuni de dezvoltare – împărțirea teritorială a județelor pe regiuni de dezvoltare.

Glosar de termeni – Definiții sau explicații pentru termeni utilizați frecvent în accesarea de finanțare nerambursabilă.

Investiții în mediul rural

Fonduri europene pensiuni – finanțări europene pensiuni – fonduri nerambursabile pensiuni Pentru investitorii interesați de accesarea fondurilor nerambursabile pentru construcția și / sau modernizarea de pensiuni turistice în mediul rural